2017

2017

ფოტოები: 418 ( 2 ქვეკატეგორიებში)

2016

2016

ფოტოები: 373 ( 2 ქვეკატეგორიებში)

2015

2015

ფოტოები: 502 ( 2 ქვეკატეგორიებში)

2014

2014

ფოტოები: 416 ( 2 ქვეკატეგორიებში)

2013

2013

ფოტოები: 287 1 ქვეკატეგორიაში

2012

2012

ფოტოები: 175 1 ქვეკატეგორიაში

2011

2011

ფოტოები: 181 ( 2 ქვეკატეგორიებში)

2010

2010

ფოტოები: 556 ( 15 ქვეკატეგორიებში)

2009

2009

ფოტოები: 531 ( 17 ქვეკატეგორიებში)

2008

2008

ფოტოები: 752 ( 18 ქვეკატეგორიებში)

2007

2007

ფოტოები: 1256 ( 21 ქვეკატეგორიებში)

2006

2006

ფოტოები: 412 1 ქვეკატეგორიაში

2005

2005

ფოტოები: 183 1 ქვეკატეგორიაში