2017

2017

418 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα

2016

2016

373 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα

2015

2015

502 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα

2014

2014

416 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα

2013

2013

287 φωτογραφίες σε 1 υπο-λεύκωμα

2012

2012

175 φωτογραφίες σε 1 υπο-λεύκωμα

2011

2011

181 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα

2010

2010

556 φωτογραφίες σε 15 υπο-λευκώματα

2009

2009

531 φωτογραφίες σε 17 υπο-λευκώματα

2008

2008

752 φωτογραφίες σε 18 υπο-λευκώματα

2007

2007

1256 φωτογραφίες σε 21 υπο-λευκώματα

2006

2006

412 φωτογραφίες σε 1 υπο-λεύκωμα

2005

2005

183 φωτογραφίες σε 1 υπο-λεύκωμα